Produktägare för utveckling av den nationella Elmarkna­dshubben

Senaste ansökningsdag:

Vill du vara med och att arbeta med vårt samhällsviktiga regeringsuppdrag - att utveckla den nya Elmarknadshubben?

Svenska kraftnät söker Dig som vill arbeta i en nyckelposition och utforma samt implementera den kommande Elmarknadshubben för den svenska elmarknaden. Hubben kommer att hantera mätvärden och marknadsprocesser för en effektivare slutkundmarknad.

Vi erbjuder en omväxlande och spännande roll i vårt implementeringsprojekt där Du kommer att ha en nyckelroll som produktägare för Elmarknadshubben. Du kommer att tillhöra enheten Marknadsstöd som består av 15 personer. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter
Rollen som produktägare innebär att Du säkerställer att Elmarknadshubbens funktionalitet uppfyller de krav som finns i lagstiftning och andra regelverk samt att Svenska kraftnäts och elmarknadsaktörernas behov tillgodoses. Rollen innefattar bland annat att vara en del av projektets kärngrupp och representera verksamheten gentemot IT-delen av projektet. Du kommer att vara verksamhetsexpert och leda dialog med ansvarigt departement samt Energimarknadsinspektion avseende utveckling av relevanta regelverk.

Rollen innefattar också att omvärldsbevaka såväl den svenska som den europeiska utvecklingen av slutkundmarknaden i syfte att ”framtidssäkra” Elmarknadshubben samt representera projektet i såväl formella som informella nätverk samt konferenser och events.

Utvecklingsmöjligheter
Tjänsten innebära att du får ett brett nätverk bestående av elmarknadsaktörer, tjänsteleverantörer och myndigheter. En ledande befattning inom den framtida elmarknadshubbens organisation kan vara en av flera möjliga utvecklingsvägar.

Din bakgrund
Vi tror att du är ingenjör, civilingenjör eller civilekonom eller har annan akademisk examen med motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare har du minst två års erfarenhet från elmarknaden samt en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Har du mer än fem års erfarenhet av produktägarskap, projektledning eller liknande ser vi det som meriterande. Vi ser gärna också att du har erfarenhet av att vara verksamhetskravställare och beställare. Även erfarenhet av att samordna olika verksamhetsdelar och kompetenser är meriterande.

Dina personliga egenskaper
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är självständig med stark integritet och en samarbetsförmåga där du gärna lyssnar in motparten och bemöter denne på ett pedagogiskt sätt. Du är resultatorienterad och löser hinder som kommer i projektets väg genom din goda analysförmåga. För att lyckas bra i rollen är det viktigt med helhetssyn men även förmåga att gå ned i detaljer vid behov.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Tania Pinzón, tel. nr. 010-475 82 88 alternativt rekryteringstöd Rebecka Ylivallo, tel. nr. 010-475 81 42. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober 2017. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.