Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Kommande upphandling av systemutvecklingsleverantör till Elmarknadshubben

För projekt Elmarknadshubb kommer Svenska kraftnät att genomföra ett antal olika upphandlingar. Den första i raden innefattar upphandling av en systemutvecklingsleverantör. Målet är att upphandla en leverantör som har förmåga att, i ett leveransteam, utveckla en större prototyp av en Elmarknadshubb inklusive option på fullständig implementation.

Nytt faktablad om Elmarknadshubben

Faktabladet som delades ut på årets Ediel och avräkningskonferens den 10-11 oktober finns nu tillgängligt på webben. Bladet summerar projektet och Elmarknadshubben.

Presentation och anteckningar från FCA-workshop

Svenska kraftnät och Energinet anordnade den 12 september en workshop för att diskutera möjliga åtgärder för att öka de långsiktiga risksäkringsmöjligheterna i de danska elområdena DK1 och DK2.

Energiresan - en studieresa i Europa

Ett mycket lärorikt och intressant år har nu kommit till sitt slut. Jenny, Fredric och Emelie har till fullo börjat arbeta i den vanliga verksamheten. Elin och Pontus har åkt på praktik till Statnett, den norska motsvarigheten till Svenska kraftnät, under hösten. De kommer tillbaka i vinter, förhoppningsvis fulladdade med nya idéer och tips till vår verksamhet. Att få åka på utlandspraktik är en fantastisk möjlighet traineeprogrammet erbjuder!

Sök medel inom forskningsprogrammet Smarta elnät

Svenska kraftnät är medfinansiär i forskningsprogrammet Smarta elnät som drivs av Energiforsk. Programmet har pågått sedan 2014 och kommer att avslutas den 1 juli 2018. Vi vill därför uppmärksamma att det fortfarande finns medel kvar inom programmet, och för forskningsprojekt som pågår i år och under första halvan av 2018 kan man fortfarande söka finansiering.

Projekt Elmarknadshubb presenterat för Ediels teknikgrupp

I mitten på september presenterades projekt Elmarknadshubb för Ediels teknikgrupp (ETG). Svenska kraftnät presenterade projektet i sin helhet samt höll en kortare dragning med efterföljande diskussion kring potentiella tekniska gränssnitt mot hubben (API:er).

Beslutad tilläggsavgift för balansansvariga företag

Svenska kraftnät har beslutat om tilläggsavgiften för förbrukning som finansierar effektreserven. I och med den gemensamma nordiska balansavräkningen sätts avgiften i Euro. Avgiften är 0,430 Euro per MWh, och gäller från och med den 16 november 2017 och tillsvidare.