Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Ett föredöme för jämställdheten i energibranschen

I samband med ledarskapsprogrammet Qraftsamlings träff den 13 mars har Energiföretagen intervjuat Maria Ahnfelt och Elisabet Norgren, två av våra kvinnliga chefer på Svenska kraftnät som båda är mycket positiva till energibranschens förändringsprogram för ökad jämställdhet.

Tre förslag inlämnade till Ei som ett led i implementering av nätkoden SO

Förslag rörande datautbyte, gemensamma nätmodeller och kostnad-nyttoanalys för FCR lämnades den 14 mars till Energimarknadsinspektionen (Ei) för godkännande. Förslagen har tagits fram i enlighet med förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO) som trädde i kraft den 14 september 2017.

Temadag om beredskap för dammhaveri

Onsdagen den 24 oktober 2018 anordnar Svenska kraftnät en temadag om beredskap för dammhaveri. Program för dagen och anmälan kommer att finnas tillgängligt efter sommaren men reservera gärna datumet i din kalender redan nu.

Årsredovisning 2017 – med förändringar på agendan

Svenska kraftnät har i veckan skickat in årsredovisning för 2017 till regeringen. Året kan sammanfattas med bl.a. systemutmaningar, utbyggnad av stamnät, miljö, investeringar, styrning och samverkan och givetvis årets resultat.

Anmäl dig till informationsmöten om Elmarknadshubben

Informationsmöten om Elmarknadshubben kommer att hållas på fyra orter under april och maj. Våra informations- och dialogmöten riktar sig till dig som arbetar inom elbranschen och i din yrkesroll på ett eller annat sätt berörs av de kommande förändringarna.

Dragaliden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Dragaliden, med områdes-id DLN etableras från och med 1 mars 2018 i balansavräkningen. Dragaliden kommer att tillhöra elområde SE1.

Informationsinhämtning (RFI) för migrering till Elmarknadshubben

Under februari 2018 kommer Svenska kraftnäts projekt Elmarknadshubben att påbörja en informationsinhämtning (”Request for Information", RFI). Informationshämtningen är kopplad till den kommande upphandlingen av systemlösning för migrering av strukturdata från marknadsaktörerna till Elmarknadshubben.