Personuppgifter och offentlighetsp­rincipen

Behandling av personuppgifter på webbplatsen

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.

När du skickar oss dina kontaktuppgifter via ett formulär på denna webbplats, lagras dina personuppgifter för att Svenska kraftnät ska kunna nå dig.

Svenska kraftnät behandlar personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till e-postprenumerationer och till arrangemang såsom konferenser. Personuppgifterna sparas bara så länge som det krävs för administrationen, till exempel för utskick och uppföljning av enkäter.

Rätt att begära information

Vill du veta om Svenska kraftnät behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss per post. Du har rätt att, utan kostnad, en gång per år begära information om personuppgifter som behandlas om dig. Du kan även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Information om hur du kontaktar oss finns på vår kontaktsida.

Datainspektionens webbplats finns information om dina rättigheter enligt personuppgiftslagen. Där finns också vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen.

Offentlighetsprincipen

All information som lämnas till en myndighet behandlas enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som helst kan begära att få ta del av den information du lämnar till Svenska kraftnät om den inte är sekretessbelagd.

 

Granskad